Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

captain0bvious
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus

February 15 2017

captain0bvious
W sumie zawsze dziwi mnie kiedy ludzie sięgają do swoich starych ran zamiast przepracować siebie, ustawić swoje priorytety i zacząć czerpać szczęście ze swojego życia... albo wróć, zwyczajnie się na owe szczęście otworzyć. Bo bardzo często czeka nieśmiało tuż za rogiem... tyle, że nigdy nie spotka ono człowieka, który nie będzie chciał owego szczęścia: spotkać... dostrzec... objąć.
Osobiście uważam, że zanim człowiek zdecyduje się zabrać za jakąkolwiek poważniejszą relację powinien wiedzieć czego chce od życia ( wiedzieć a nie żeby mu się wydawało że wie) i mieć jasno nakreślone priorytety w zakresie tego co jest dla niego ważne... i co jest w stanie zaakceptować a co spowoduje kategoryczną - czerwona kartkę. Czy to drugiej osobie czy wręcz sobie. Przeszłość jest od tego by wyciągać z niej wnioski i nie popełniać starych błędów. 
captain0bvious
Lepiej czasem być samemu, skupić się na sobie i poczekać na odpowiednią osobę, niż męczyć się i brnąć w coś co od razu jest na przegranej pozycji.
captain0bvious
Niestety, najczęściej ludzie liczą na to, że jak poznają kogoś fajnego, to ten ktoś pomoże im te rozsypane puzzelki poukładać. 
Ale to tak nie działa. Partner nie powinien być naszym terapeutą ani psychologiem, nie mamy prawa obciążać go / jej problemami, które nawarstwiają się w nas całymi latami. Jasne, winien być dla nas wsparciem w trudnych chwilach, ale nie wtedy, gdy te "chwile" trwają 24 godziny na dobę, bo mamy nieprzepracowane problemy z dzieciństwa tudzież burzliwej młodości i wszystko skrupia się na Bogu ducha winnym człowieku, który przypadkiem polubił picie z nami porannej kawy. 
Zacznijmy od siebie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl